Close

波蘭頂級插畫師 Emilia Dziubak 筆下的童趣世界

Emilia-Dziubak-artist-01

年僅34歲的波蘭自由插畫藝術家 Emilia Dziubak 畢業於波蘭的波茲南的美術學院。雖然 Emilia Dziubak 在大學期間學習的是建築設計專業但滿腦子奇思妙想的她只能夠從繪畫當中尋找到自己的樂趣並且她對那些經典的童話故事如數家珍。
於是,即使畢業之後的她已經順利的進入一家相當不錯的建築事務所裡面工作,寬敞明亮的辦公室和體面的職業也並不能讓她感到一絲滿足和快樂,最後她毅然決然的辭掉了工作做起自由的插畫師來。就這樣她幾乎畫遍了所有的經典童話故事,並且收穫了各種各樣的讚譽。她的每一幅作品都融入了自己獨特的理解和獨一無二的視角,而且往往畫面中有很強的鏡頭感,比例構圖也堪稱完美。如果小朋友能從小就讀到這樣高質量的繪本也許會從小就愛上藝術呢。

Emilia-Dziubak-artist-02

Emilia-Dziubak-artist-03

Emilia-Dziubak-artist-04

Emilia-Dziubak-artist-06

Emilia-Dziubak-artist-07

Emilia-Dziubak-artist-08

Emilia-Dziubak-artist-09

Emilia-Dziubak-artist-10

Emilia-Dziubak-artist-11

Emilia-Dziubak-artist-12

Emilia-Dziubak-artist-13

Emilia-Dziubak-artist-14

Emilia-Dziubak-artist-15

Emilia-Dziubak-artist-16

Emilia-Dziubak-artist-17

Emilia-Dziubak-artist-18

Emilia-Dziubak-artist-19

Emilia-Dziubak-artist-20

Emilia-Dziubak-artist-21

Emilia-Dziubak-artist-22

Emilia-Dziubak-artist-23

Emilia-Dziubak-artist-24

Emilia-Dziubak-artist-25

Emilia-Dziubak-artist-26

Emilia-Dziubak-artist-27

Emilia-Dziubak-artist-28

Emilia-Dziubak-artist-30

Emilia-Dziubak-artist-31

Emilia-Dziubak-artist-32

Emilia-Dziubak-artist-33

Emilia-Dziubak-artist-34

Emilia-Dziubak-artist-35

Emilia-Dziubak-artist-36

Emilia-Dziubak-artist-37

文章來源:Icecream冰淇淋
Emiis ilustracje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *